Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας πραγματοποίησε στις 30.09.2020 έλεγχο στο πολυιατρείο “MINOAN LAB Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” και στην ιδιωτική γενική κλινική “Ασκληπιείο Κρήτης ΑΕ”, με σκοπό την εξέταση των συνθηκών προμήθειας, διάθεσης/χρήσης και διενέργειας των διαγνωστικών τεστ SARS COV-2/COVID-19, καθώς επίσης και της διαχείρισης των αποτελεσμάτων τους, κατά την εξέταση των μελών του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου Mein Schiff 6.

Το κλιμάκιο της ΕΑΔ προχώρησε στην εξέταση στελεχών της διοίκησης, επιστημονικών υπευθύνων, και εργαστηριακού προσωπικού των παραπάνω ιδιωτικών φορέων.

Διαπιστώσεις των Ελεγκτών-Επιθεωρητών κατά τον επιτόπιο έλεγχο :

  • Η κλινική “Ασκληπιείον” κλήθηκε από τη συνεργαζόμενη εταιρεία Mega Travel Services, να παραδώσει τους απαραίτητους στυλεούς στους γιατρούς και νοσηλευτές του κρουαζιερόπλοιου MeinShiff 6, προκειμένου να ληφθούν δείγματα από τα μέλη του πληρώματος. Η δειγματοληψία έγινε με μοριακά και όχι rapid τεστ. Οι στυλεοί ήταν πιστοποιημένοι από την εταιρεία CMS MEDICAL DEVICES AND DRUGS SL.
  • Η δειγματοληψία διενεργήθηκε από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολούνταν στο εν λόγω κρουαζιερόπλοιο.
  • Μετά την ολοκλήρωση της δειγματοληψίας , τα ληφθέντα δείγματα παρελήφθησαν την Κυριακή 27.09.2020 από το προσωπικό του “Ασκληπιείον” και αμέσως μεταφέρθηκαν στο συμβεβλημένο “Minoanlab” για την ανάλυση, δεδομένου ότι το “Ασκληπιείον” κάνει μόνο συλλογή των δειγμάτων και όχι ανάλυση αυτών.
  • Σε κάθε στάδιο της μεταφοράς, από την παράδοση των στυλεών μέχρι και την οριστική έκδοση των αποτελεσμάτων υπήρξε πιστή τήρηση από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη του συνόλου των πρωτοκόλλων ασφαλείας.
  • Ο έλεγχος έγινε από το “Minoanlab” με τη χρήση του real best rna sars-cov-2. Από την ανάλυση του συνόλου του δείγματος (150 στυλεοί), προέκυψαν 12 δώδεκα θετικά δείγματα. Μετά τον επανέλεγχο των θετικών αυτών δειγμάτων ενημερώθηκε το “Ασκληπιείον”, ο ΕΟΔΥ και η πλατφόρμα του ΗΔΙΚΑ.
  • Σημειώνεται ότι το εργαστήριο “Minoanlab” ανέφερε ότι τα θετικά αυτά αποτελέσματα είχαν οριακές τιμές, καθώς μετρήθηκαν στον 38 ή 39 κύκλο με όριο το 40 μετά το οποίο το τεστ καταγράφεται ως αρνητικό.
  • Στον επανέλεγχο που διενεργήθηκε από τον ΕΟΔΥ με μέθοδο PCR σε δημόσιο εργαστήριο, οι 12 δηλωθείσες αρχικά ως θετικές περιπτώσεις βρέθηκαν αρνητικές.