Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Κατόπιν αιτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών του e-ΕΦΚΑ, κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με συμμετοχή εμπειρογνώμονα του e-ΕΦΚΑ διενήργησε έλεγχο για τα έτη από το 2017 έως και το 2020 με αντικείμενο τη νομιμότητα έκδοσης και εξαργύρωσης επιταγών εργοσήμου για ασφάλιση εργατών/τριών γης σε όλη την Επικράτεια. Η εν λόγω Γενική Διεύθυνση είχε ήδη διαπιστώσει από αρχικούς ελέγχους:

α) εξαργυρώσεις εργοσήμων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας έως και 519.031 € από πρόσωπα που φέρονταν να απασχολούνται ως εργάτες/τριες γης και

β) εκδόσεις εργοσήμων από εργοδότες/τριες με υπέρογκα ποσά που ξεπερνούσαν το 1.500.000 €

 Στο πλαίσιο του ελέγχου της ΕΑΔ διερευνήθηκαν και καταγγελίες σχετικά με την έκδοση εργοσήμων από εργοδότες/τριες με χρήση προσωπικών στοιχείων ατόμων, τα οποία ουδέποτε τους είχαν παράσχει εργασία.

Για τον έλεγχο αντλήθηκαν στοιχεία από συναρμόδια Υπουργεία και Φορείς (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Α.Α.Δ.Ε., ΕΛ.ΤΑ., ΗΔΙΚΑ Α.Ε., Τραπεζικά Ιδρύματα) και προέκυψαν ενδεικτικά τα κάτωθι:

Α. Εντοπίστηκαν 49.799 εργοδότες/τριες που δήλωσαν υπέρογκα ποσά αμοιβής σε εργάτες/τριες, αρκετοί εκ των οποίων είχαν παράλληλα εκδώσει εργόσημα αξίας άνω των 15.000€ έκαστο. Ακολουθεί απόσπασμα του σχετικού πίνακα :

 

 

2017

2018

2019

2020

ΠΟΣΟ ΑΜΟΙΒΗΣ

 

ΕΡΓΟΣΗΜΑ TA ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΩΝ  15.000€ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ

ΠΟΣΟ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΕΡΓΟΣΗΜΑ > 15.000€

ΠΟΣΟ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΕΡΓΟΣΗΜΑ > 15.000€

ΠΟΣΟ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΕΡΓΟΣΗΜΑ > 15.000€

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΤΡΙΑ 1

986.802,33

47

1.514.570,69

53

1.566.939,51

66

1.650.724,61

73

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΤΡΙΑ 2

292.942,22

17

393.357,51

17

533.593,58

43

866.071,83

51

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΤΡΙΑ 3

413.020,50

5

491.852,92

9

622.515,24

26

642.577,25

34

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΤΡΙΑ 4

302.538,93

18

264.250,83

22

354.761,69

39

480.230,45

59

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΤΡΙΑ 5

290.465,47

18

272.798,99

15

511.364,69

37

759.097,80

47

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΤΡΙΑ 6

567.846,37

1

652.774,46

2

809.387,51

15

996.417,07

16
Β. Εντοπίστηκε περίπτωση εργάτη/τριας γης που δηλώθηκε να έχει απασχοληθεί κατά το έτος 2017 από 29 εργοδότες/τριες, το έτος 2018 από 58 εργοδότες/τριες, το 2019 από 35 εργοδότες/τριες και από 42 εργοδότες/τριες, το έτος 2020. Οι δηλωθείσες εργοδοτικές δαπάνες για το συγκεκριμένο άτομο ανέρχονται αντίστοιχα σε 195.660,66€, 277.180,77€, 211.756,82€ και 519.031,34€.

Γ. Κατεγράφησαν περιπτώσεις εργατών/τριών γης, οι οποίοι/ες φέρονταν να εξαργύρωσαν υπέρογκα ποσά μέσω εργοσήμου. Οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανά έτος:

ΠΟΣΟ ΑΜΟΙΒΗΣ (€)

 

2017

2018

2019

2020

ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ 1

195.660

293.000

230.557

519.031

ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ 2

129.660

277.180

211.756

431.453

ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ 3

103.780

247.862

171.640

407.289

ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ 4

102.861

 

171.353

384.553

ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ 5

   

158.206

 

 

Ε. Εντοπίστηκαν 24.779 εργάτες/τριες γης που δεν είχαν ασφαλιστεί στον e-ΕΦΚΑ για οποιαδήποτε απασχόληση, ενώ φέρονταν να έχουν εισπράξει ιδιαίτερα υψηλά ποσά ως αποζημίωση για παροχή εργασίας. Ενδεικτικά: Εργάτης/τρια [Α] 540.478 €, Εργάτης/τρια [Β]  Εργάτης/τρια [Γ] 467.952 €, Εργάτης/τρια [Δ] 458.976 €, 374.162 €.

ΣΤ. Καταρτίστηκε κατάλογος με 1.469 καταχωρίσεις, που περιλαμβάνει στοιχεία εργοδοτών/τριών που φαίνονται να έχουν δαπανήσει σε αποζημίωση απασχολούμενων μέσω συστήματος εργοσήμου ποσά αξίας ίσης ή ανώτερης των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €).

 

 

2017

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΤΡΙΑ 1

1.483.495,04

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΤΡΙΑ 2

986.802,33

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΤΡΙΑ 3

979.029,51

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΤΡΙΑ 4

895.169,00

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΤΡΙΑ 5

849.440,80

 

2018

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΤΡΙΑ 6

1.514.570,69

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΤΡΙΑ 7

1.285.384,73

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΤΡΙΑ 8

847.599,08

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΤΡΙΑ 9

809.516,00

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΤΡΙΑ 10

728.065,41

 

2019

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΤΡΙΑ 11

1.566.939,51

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΤΡΙΑ 12

1.286.787,84

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΤΡΙΑ 13

1.031.569,35

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΤΡΙΑ 14

810.214,46

 

2020

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΤΡΙΑ 15

1.650.724,61

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΤΡΙΑ 16

1.435.736,45

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΤΡΙΑ 17

996.417,07

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΤΡΙΑ 18

900.134,57

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ΤΡΙΑ 19

869.071,83

 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν σοβαρές αποκλίσεις στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και σημαντικές ελλείψεις στις υφιστάμενες προβλέψεις του κανονιστικού πλαισίου.

Το κλιμάκιο ελέγχου διαβίβασε την έκθεση ελέγχου στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αξιολόγηση των ευρημάτων της και αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών και προχώρησε σε προτάσεις προς τον e-ΕΦΚΑ και τους εμπλεκόμενους Φορείς.