Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 Έλεγχος της ΕΑΔ για σε ιδιώτη Ιατρό – Γυναικολόγο

Κατόπιν επώνυμης καταγγελίας, Επιθεωρητές - Ελεγκτές της Ε.Α.Δ. κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2022 έως τον Απρίλιο του 2023 διενήργησαν έλεγχο σε ιδιώτη Ιατρό – Γυναικολόγο που δραστηριοποιούνταν στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την εν αγνοία των ασφαλισμένων χρέωση στον ΕΟΠΥΥ πολλαπλών επισκέψεών τους στο ιατρείο του, για το χρονικό διάστημα των ετών 2019 έως και 2022.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο ιατρός – γυναικολόγος, κατά τα έτη 2019 - 2022, κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων, προέβη:

  1. Στην καταχώρηση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ 225 ψευδών επισκέψεων στο ιατρείο του από τους 22 ασφαλισμένους (12 για την καταγγέλλουσα και 223 για τους 21 άλλους ασφαλισμένους), καθώς όλοι κατά την εξέτασή τους αρνήθηκαν την πραγματοποίηση αυτών,
  2. Στη δήλωση διαγνώσεων - παθήσεων στο ιατρικό ιστορικό των 22 ασφαλισμένων στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, οι οποίες δεν ήταν αληθείς καθώς οι 22 ασφαλισμένοι δήλωσαν ότι δεν είχαν γνώση αυτών,
  3. Στην κατάρτιση των «Έντυπων Επίσκεψης» τα οποία φέρουν υπογραφές που δεν αναγνώρισαν οι 22 ασφαλισμένοι και στην υποβολή αυτών στον ΕΟΠΥΥ προκειμένου, ως συμβεβλημένος πάροχος υγείας, να αποζημιωθεί για τις παροχές υπηρεσιών του προς τους ασφαλισμένους.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάσθηκε:

  • Στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης στον ιατρό – γυναικολόγο
  • Στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το ενδεχόμενο περαιτέρω ενεργειών, στα πλαίσια των ισχυουσών διατάξεων, αναφορικά με:

α) το εύρος του ελέγχου καθώς αυτός ήταν δειγματοληπτικός,

β) την αναγνώριση δαπανών του φορέα προς τον ιατρό καθώς αυτός υπέβαλε τα παραστατικά για την αποζημίωσή του για παροχές υγείας που ουσιαστικά δεν πραγματοποιήθηκαν, και,

γ) την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

  • Στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για την ποινική αξιολόγηση των ευρημάτων του ελέγχου