Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 

Θέμα: Έλεγχος της ΕΑΔ σε Ογκολογική Μονάδα Νοσοκομειακής Μονάδας της Περιφέρειας με αντικείμενο τη διαχείριση και χορήγηση ογκολογικών φαρμάκων σε ασθενείς της Μονάδας.

Κατόπιν καταγγελίας Επιθεωρητές – Ελεγκτές της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας το διάστημα από 01.01.2019 έως 30.05.2020 διενήργησαν έλεγχο σε Νοσοκομειακή Μονάδα Γενικού Νοσοκομείου (Γ.Ν.) με αντικείμενο τη διερεύνηση των πρακτικών διακίνησης, διαχείρισης και χορήγησης ογκολογικών φαρμάκων σε ασθενείς της Ογκολογικής Μονάδας.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο των Επιθεωρητών – Ελεγκτών διαπιστώθηκε ότι:

  • Στον Οργανισμό του Νοσοκομείου δεν προβλέπεται λειτουργία Ογκολογικής Μονάδας παρόλα αυτά αυτή λειτουργεί και εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό ογκολογικών ασθενών του νομού αλλά και όμορων περιοχών.
  • Από την ανάλυση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων βρέθηκε ότι-τουλάχιστον-κατά το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα (Ιανουάριος 2019–Μάιος 2020) δύο γιατροί της Ογκολογικής Μονάδας της Ν.Μ. συνταγογραφούσαν σκευάσματα ενδοφλέβιων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, που προορίζονταν για νοσηλευόμενους καρκινοπαθείς, σε συνταγές εξωτερικών ασθενών ώστε αυτές να εκτελούνται σε ιδιωτικά φαρμακεία, ενώ η συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή θα έπρεπε να συνταγογραφείται στο εσωτερικό συνταγολόγιο του Νοσοκομείου ώστε να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Νοσοκομειακό Φαρμακείο. Σημειώνεται δε ότι ό ένας εκ των δυο γιατρών παραιτήθηκε της θέσης του ενώ ο έλεγχος βρισκόταν ακόμα σε εξέλιξη. Η συγκεκριμένη εξωνοσοκομειακή διακίνηση των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων προκάλεσε οικονομική βλάβη στο ελληνικό δημόσιο επειδή υφίσταται διαφορά τιμής μεταξύ των φαρμάκων που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ όταν αυτά διατίθενται από ιδιωτικά φαρμακεία και όταν αυτά διατίθενται από Νοσοκομειακά Φαρμακεία.
  • Με αυτόν τον τρόπο, ο ΕΟΠΥΥ αποζημίωσε για το ελεγχόμενο διάστημα 4.700 συσκευασίες ενδοφλέβιων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων με το ποσό των 112.715 ευρώ έναντι των 75.706 ευρώ που θα πλήρωνε αν αυτά προμηθεύονταν από το Νοσοκομειακό Φαρμακείο, όπως προβλέπεται εκ του νόμου, προκαλώντας έτσι ζημιά άνω των 37.000 ευρώ.
  • Οι συνταγές των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων εκτελούνταν σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα σε ένα συγκεκριμένο φαρμακείο, γεγονός που χαρακτηρίζει την ως άνω βλαπτική πρακτική ως κατευθυνόμενη εκτέλεση συνταγών.
  • Παρά τη ρητή πρόβλεψη της νομοθεσίας για υποχρεωτική σύσταση Ογκολογικής Επιτροπής σε Νοσοκομεία όπου διενεργούνται χημειοθεραπείες, η οποία συντονίζει και επιβλέπει τις σχετιζόμενες με το αντικείμενο της ογκολογίας δραστηριότητες στο Νοσοκομείο, η Διοίκηση του Νοσοκομείου δεν μερίμνησε για τη σύσταση τέτοιας Επιτροπής αλλά ούτε άσκησε την εκ του νόμου υποχρέωση μέριμνας επί του τρόπου διακίνησης των ογκολογικών φαρμάκων από την Ογκολογική Μονάδα.

Η Έκθεση Ελέγχου της ΕΑΔ διαβιβάστηκε α) στο Υπουργείο Υγείας με σύσταση για σχετικούς ελέγχους και σε άλλα νοσοκομεία β) στην οικεία ΥΠΕ για πειθαρχική δίωξη των εμπλεκομένων ιατρών και της Διοίκησης του Νοσοκομείου γ) στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ για εφαρμογή των προβλεπόμενων ποινών στους εμπλεκόμενους ιατρούς και ιδιώτη φαρμακοποιό και δ) στη Διοίκηση του Γ.Ν. για την αναμόρφωση του τρόπου διακίνησης φαρμάκων στην Ογκολογική Μονάδα της Ν.Μ. και την συμπερίληψη αυτής στον Οργανισμό του Νοσοκομείου και ε) στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση.