Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 

 

Θέμα: H Εθνική Αρχή Διαφάνειας εντάχθηκε στο διεθνές δίκτυο «Συμμαχία των Φορέων Επιβολής του Νόμου και Καταπολέμησης της Απάτης - Law Enforcement and Government Alliance» (LEGA)

Μέλος της Διεθνούς Συμμαχίας κατά της Απάτης «Law Enforcement and Government Alliance» (LEGA) είναι από χθες η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά από σχετική επιστολή του Οργανισμού LEGA και του διεθνούς Οργανισμού Πιστοποιημένων Ερευνητών της Απάτης (Association Certified Fraud Examiners - ACFE).

Ο LEGA αποτελεί μια διεθνή συμμαχία μεταξύ δημόσιων φορέων που δραστηριοποιούνται στην επιβολή του νόμου και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Στη συμμαχία συμμετέχει πληθώρα διεθνών φορέων, όπως το FBI, η Αστυνομία της πόλης του Λονδίνου (City of London Police) και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για την υλοποίηση έργων/ oμάδα Εσωτερικού Ελέγχου και Επιθεώρησης (United Nations Office for Project Service, Internal Audit and Investigation Group), από διάφορες χώρες του κόσμου, όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τα ΗΑΕ, o Καναδάς και η Σιγκαπούρη. Ο Οργανισμός εστιάζει στην πρόληψη και αποτροπή των φαινομένων απάτης και διαφθοράς σε διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα είναι ένας από τους μεγαλύτερους φορείς ανάπτυξης μεθοδολογικών προτύπων και εργαλείων σε θέματα κυβερνο-εγκλήματος, απάτης, ξεπλύματος μαύρου χρήματος κλπ.

Η ένταξη της Ε.Α.Δ. στον LEGA αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα διαφθοράς μέσω της συμμετοχής της Αρχής σε διεθνή δίκτυα φορέων πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς, καθώς επίσης και στον εμπλουτισμό των επαγγελματικών της προτύπων και διαδικασιών με στόχο τη συνεχή βελτίωση της επιχειρησιακής της ικανότητας, καθώς και την ανάπτυξη και αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των στελεχών της.