Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κ. Άγγελος Μπίνης, συμμετείχε στη 10η Συνέλευση των Μερών της Διεθνούς Ακαδημίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς (IACA), που εδρεύει στη Βιέννη.

Στην εισήγησή του ο κ. Μπίνης, παρουσίασε το στρατηγικό σχέδιο και τους βασικούς επιχειρησιακούς πυλώνες της ΕΑΔ δίνοντας έμφαση στο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί η Ακαδημία και στην πολύτιμη συνεισφορά της, στην προώθηση των αρχών της ακεραιότητας και της διαφάνειας μέσα από δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων των επαγγελματιών των φορέων επιβολής του νόμου και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Διοικητής της ΕΑΔ αναφέρθηκε σε σημαντικές δράσεις που υλοποιεί η Αρχή για την ευαισθητοποίηση των νέων όπως, ο πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός «Ηγέτες Ακεραιότητες του Αύριο», η ανάπτυξη κινουμένων σχεδίων «Zorbs» και «San Servolo» για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ΕΑΔ σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη σειρά σεμιναρίων κατάρτισης σε εξειδικευμένες θεματικές που αφορούν στην πρόληψη και την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε στελέχη του δημόσιου τομέα καθώς και σε στελέχη εταιριών.

Κλείνοντας, ο κ. Μπίνης τόνισε τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την ανάπτυξη αποτελεσματικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των πολιτών για τη δημιουργία μία κοινωνίας που θα απαιτεί λογοδοσία και δεν θα ανέχεται φαινόμενα διαφθοράς.