Επιλέξτε τη γλώσσα σας

«Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναγνωρίζεται από τους πολίτες ως ο εξειδικευμένος θεσμός για την καταγγελία υποθέσεων διαφθοράς»

Στην έρευνα του ειδικού ευρωβαρόμετρου για τη διαφθορά που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναγνωρίζεται ως ο εξειδικευμένος θεσμός κατά της διαφθοράς τον οποίο πολίτες και οι επιχειρήσεις εμπιστεύονται για να καταγγείλουν υποθέσεις διαφθοράς βελτιώνοντας την αντίστοιχη βαθμολογία της χώρας από το 2019 κατά 13 μονάδες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο σε όλες τις χώρες της ΕΕ, γεγονός που αποδεικνύει την αναγκαιότητα του θεσμού αλλά τη σημαντική δουλειά που έχει επιτελέσει τα τελευταία 3 χρόνια.

Καλύτερες επιδόσεις καταγράφει η Ελλάδα σε σχέση με το 2019 αναφορικά με την αντίληψη που έχουν οι πολίτες σχετικά με το πόσο διαδεδομένο είναι το φαινόμενο της δωροδοκίας και της δωροληψίας αλλά της κατάχρησης εξουσίας για προσωπικό όφελος στους τομείς των δικαστηρίων, των τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (βελτίωση κατά 5 μονάδες), των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας (βελτίωση κατά 4 μονάδες) και των ιδιωτικών εταιρειών (βελτίωση κατά 2 μονάδες). Στον αντίποδα βρίσκεται το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης (χειροτέρευση κατά 10 μονάδες). Οριακή βελτίωση σε σχέση με το 2019 εμφανίζεται και στην αντίληψη των πολιτών ότι ο μόνος τρόπος για να επιτύχει κανείς επιχειρηματικά είναι να έχει πολιτικές διασυνδέσεις (βελτίωση κατά 4 μονάδες συνολικά).

Το ζήτημα της διαφθοράς εξακολουθεί να είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τους ευρωπαίους πολίτες με αρκετές ωστόσο διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών-μελών, με την μεσοσταθμική τάση να έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα ή να έχει αυξηθεί, ενώ και η πλειονότητα όσων ζουν στην Ελλάδα εξακολουθεί να θεωρεί το πρόβλημα της διαφθοράς ως εξαιρετικά διαδεδομένο φαινόμενο. Η έκθεση αναδεικνύει περιοχές στις οποίες η χώρα μας πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της και οι οποίες καταγράφονται ήδη στις διεθνείς αξιολογήσεις και έχουν ληφθεί υπόψη για το σχεδιασμό του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.) για την περίοδο 2022-2025.

Η πανδημία τα τελευταία 2,5 χρόνια αναμφισβήτητα έχει διαδραματίσει έναν εξαιρετικά αρνητικό παράγοντα στην αντίληψη των πολιτών σχετικά με το φαινόμενο της διαφθοράς σε ολόκληρη την ΕΕ, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική από ποτέ τη συστράτευση ολόκληρης της κοινωνίας στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και το προσφάτως εγκριθέν από το Υπουργικό Συμβούλιο Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025 το οποίο περιέχει μια ολιστική προσέγγιση που δομείται πάνω σε 3 πυλώνες: έλεγχος, πρόληψη και ευαισθητοποίηση-ενημέρωση της κοινωνίας.