Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 

ΘΕΜΑ: Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Η ψηφιοποίηση βάζει τέλος στην ατιμωρησία στο δημόσιο

Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα στην ελληνική δημόσια διοίκηση παραμένει η γρήγορη και ορθή απονομή της πειθαρχικής Δικαιοσύνης, αφού ακόμα και σήμερα παρατηρούνται, σε πολλές περιπτώσεις, τεράστιες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των πειθαρχικών διαδικασιών, ενισχύοντας έτσι το αίσθημα των πολιτών ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που διαπράττουν αδικήματα παραμένουν ατιμώρητοι.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γιατρού του ΕΣΥ για την οποία χρειάστηκαν 23 ολόκληρα χρόνια (1997-2020) για να ολοκληρωθεί η εξέταση της υπόθεσης και να εκδοθεί η απόφαση.

Καθυστερήσεις, επιεικείς ποινές, γραφειοκρατικές αγκυλώσεις αλλά και η απουσία ενός ενιαίου συστήματος καταγραφής και ελέγχου της πορείας των πειθαρχικών υποθέσεων, αποτελούν τις βασικές παθογένειες που διαχρονικά ταλανίζουν την απονομή πειθαρχικής Δικαιοσύνης στο ελληνικό δημόσιο.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας υλοποιεί μία συνεκτική δέσμη δράσεων για την αντιμετώπιση των παθογενειών αυτών.

Στόχος είναι η καταπολέμηση της ατιμωρησίας, η επιτάχυνση της εκδίκασης των υποθέσεων και η αποτελεσματική εποπτεία της πειθαρχικής διαδικασίας.

Στην κατεύθυνση αυτή είναι πολύ σημαντικό ότι η ΕΑΔ, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της Νόμο, έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά απόφασης πειθαρχικού οργάνου όταν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι, π.χ. επιεικής ποινή σε σχέση με τη σοβαρότητα του παραπτώματος, μη ορθή εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων, εσφαλμένη ερμηνεία των νομοθετικών διατάξεων, ανεπαρκής αιτιολόγηση. Μόνο για το 2020 η ΕΑΔ κλήθηκε να διαχειριστεί 1.372 πειθαρχικές αποφάσεις, 31 ενστάσεις και τρεις προσφυγές ενώπιον δικαστηρίων.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της η ΕΑΔ αναπτύσσει νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές (βάσεις δεδομένων και microsites) με στόχο την αποτελεσματική και σε πραγματικό χρόνο εποπτεία όλων των επιμέρους σταδίων της πειθαρχικής διαδικασίας.

Μια πρώτη ψηφιακή εφαρμογή, η οποία υλοποιείται από στελέχη της ΕΑΔ με μηδενικό κόστος για τον Έλληνα πολίτη βρίσκεται ήδη σε πιλοτική λειτουργία προσφέροντας για πρώτη φορά στην ελληνική δημόσια διοίκηση δυνατότητες ανάλυσης και εξόρυξης δεδομένων (data mining) γύρω από τα θέματα αυτά. Η καινοτομία αυτή είναι αποτέλεσμα της εξαιρετικής συνεργασίας των στελεχών της ΕΑΔ και του Υπουργείου Εσωτερικών. Μέσω της σύγχρονης και λειτουργικής αυτής πλατφόρμας εξασφαλίζεται η παρακολούθηση της πορείας και της έκβασης των πειθαρχικών υποθέσεων ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων, σε όλα τα στάδια εξέλιξής τους, από την ημέρα εισαγωγής μιας υπόθεσης ενώπιον του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μέχρι και την έκδοση της τελικής απόφασης. Δυνατότητα που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε στο ελληνικό δημόσιο.

H πλατφόρμα αυτή θα παρέχει άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των υποθέσεων περίπου 1700 δημόσιων φορέων επιτρέποντας την εξαγωγή συγκεκριμένων αναφορών και στατιστικών στοιχείων. Οι πληροφορίες αυτές για πρώτη φορά βρίσκονται συγκεντρωμένες σε μια ενιαία βάση δεδομένων συμβάλλοντας σημαντικά στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με στοχευμένες παρεμβάσεις ανασχεδιασμού της πειθαρχικής διαδικασίας με στόχο τη βελτίωση της ταχύτητας αλλά και της ποιότητας απονομής της πειθαρχικής Δικαιοσύνης.

Όπως δήλωσε ο Διοικητής της ΕΑΔ Άγγελος Μπίνης «Η διαφάνεια σε όλα τα στάδια της πειθαρχικής διαδικασίας θα ενισχύσει το κύρος των δημόσιων οργανισμών. Προχωράμε με αποφασιστικά βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μηχανισμών πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς. Προχωράμε αξιοποιώντας το μεράκι και την τεχνογνωσία των στελεχών της δημόσιας διοίκησης, έχοντας ως πυξίδα τις προσδοκίες των πολιτών για διαφάνεια και λογοδοσία»