Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα, με θέμα "Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου & Σύμβουλος Ακεραιότητας στα ΑΕΙ-Νομικό Πλαίσιο, Δεδομένα, Προκλήσεις & Προοπτικές", την οποία συνδιοργάνωσαν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Η πρωτοβουλία αποσκοπούσε στην ενημέρωση των υπαλλήλων του ΠΑ.Δ.Α., αλλά και των υπαλλήλων των ελληνικών ΑΕΙ εν γένει, αναφορικά με την εφαρμογή και λειτουργία του ρυθμιστικού πλαισίου που έθεσε ο ν.4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Παράλληλα, στόχος της ημερίδας ήταν να αναδείξει τη χρησιμότητα της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου (ΕΕ) στην ορθή διακυβέρνηση και τη δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τον ουσιαστικό ρόλο του νέου θεσμού του Συμβούλου Ακεραιότητας.

Ο Διοικητής της ΕΑΔ, ‘Αγγελος Μπίνης, κατά τον χαιρετισμό του ευχαρίστησε τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής   Παναγιώτη Καλδή, σημειώνοντας ότι ήταν από τους πρώτους που προσέγγισε την ΕΑΔ αναζητώντας ευκαιρίες για συνεργασία και ανάπτυξη κοινών δράσεων.

Ο   Α. Μπίνης αναφερόμενος στο κεντρικό θέμα της ημερίδας, σημείωσε ότι "η Ελλάδα προσπαθεί από το 2006 να αναπτύξει πρακτικές και διαδικασίες ενός ολοκληρωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου που να αγγίζει το σύνολο των λειτουργιών ενός φορέα, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα".

Όπως ανέφερε ο Διοικητής της ΕΑΔ "Σήμερα είναι παρούσες οι τρεις βασικές συνιστώσες για την επιτυχία του εγχειρήματος αυτού: 1. Δυνατές ομάδες τόσο στην ΕΑΔ όσο και στους εμπλεκόμενους φορείς 2. Ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο και 3. Μια ενεργή κοινότητα επαγγελματιών που ενώνουν τις δυνάμεις και διαμοιράζονται την τεχνογνωσία τους».

Ο κ. Μπίνης τόνισε ότι "Η ΕΑΔ έχει αναπτύξει μια σειρά πρακτικών εργαλείων και προτύπων προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης ".

Τέλος σημείωσε ότι "η ΕΑΔ αναζητά ευκαιρίες, σαν τη σημερινή, για να ευαισθητοποιήσει τα μέλη ΔΕΠ και το σύνολο του προσωπικού των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων για την αξία που προσθέτει ο Εσωτερικός Έλεγχος στις προσπάθειες για τη βελτίωση των δομών και διαδικασιών διακυβέρνησης των πανεπιστημίων της χώρας".

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής   ευχαρίστησε τον Διοικητική της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη διετή συνεργασία , ώστε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής να είναι ένας υποδειγματικός φορέας του δημοσίου στο να μην κάνει λάθη και να βελτιώνεται συνεχώς.

Ο κ. Καλδής σημείωσε πως "Χρειαζόμαστε διαδικασίες για να μειώνουμε τον κίνδυνο από την καθημερινότητα τόσο διοικητικά όσο και οικονομικά. Να μην εκτιθέμεθα σε διαδικασίες ευάλωτες πόσο μάλλον σε μια περίοδο που η πανδημία υπάρχει ακόμη, η οικονομική στενότητα είναι δεδομένη και η υποστελέχωση σε ορισμένους κρίσιμους για εμάς τομείς υπάρχουν".

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Μαρία Κωνσταντινίδου παρουσίασε τα συμπεράσματα που προκύπτουν ένα χρόνο μετά από την θέσπιση του νόμου για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και τη λειτουργία των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου καθώς επίσης και του νέου θεσμού που εισήχθη με τον ίδιο νόμο, τον Σύμβουλο Ακεραιότητας. 

Η κα Κωνσταντινίδου, εστίασε ιδιαίτερα στους μηχανισμούς ακεραιότητας και λογοδοσίας που μέσω του θεσμικού αυτού πλαισίου αναπτύχθηκαν στο ΠΑΔΑ, σημειώνοντας ότι «σήμερα τα στελέχη της ΜΕΕ του ΠΑΔΑ έχουν πιστοποιηθεί ως εσωτερικοί ελεγκτές από το ΕΚΔΔΑ, έχουν συντάξει κανονισμό λειτουργίας της Μονάδας και μετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα έργων που διοργανώνει η ΕΑΔ. Επιπροσθέτως, το ΠΑΔΑ είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο που αιτήθηκε την σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας και σήμερα είναι σε εξέλιξη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εξέδωσε ο Διοικητής της ΕΑΔ κ. Α.Μπίνης , προκειμένου να στελεχωθεί».