Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα που συνδιοργάνωσαν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με τίτλο «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την αντιμετώπιση των φαινομένων έμφυλης βίας». Περισσότερα από 250 στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων σχετικά με δράσεις και ενέργειες που πρέπει να γίνονται για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποτροπή της βίας λόγω φύλου, τόσο στην τοπική όσο και στην μεταναστευτική κοινότητα αλλά και τους τρόπους με τους οποίους οι κρατικοί φορείς, η Κοινωνία των Πολιτών και τα μέλη της τοπικής και προσφυγικής κοινότητας μπορούν να συνεργαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να αποτραπεί το φαινόμενο της έμφυλης βίας.

 

Χαιρετισμούς απηύθυναν :

 

Η κα. Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, η οποία σημείωσε ότι «Η δημιουργία ενός ισχυρού πλέγματος προστασίας για τις γυναίκες – θύματα βίας αλλά και μίας κουλτούρας μηδενικής ανοχής απέναντι στη βία και την παρενόχληση είναι στις προτεραιότητές μας. Προωθούμε δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση των περιστατικών έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας και ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να καταγγέλλουν βίαιες συμπεριφορές. Είμαστε στο πλευρό των γυναικών θυμάτων βίας, το Δίκτυο Δομών μας είναι πάντα σε ετοιμότητα για να βοηθήσει τα θύματα και στέλνουμε το μήνυμα ότι καμία γυναίκα δεν είναι μόνη της στον αγώνα κατά της βίας».

Η κα. Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Αναπληρώτρια Διοικητή Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, ανέφερε ότι « Η έμφυλη βία είναι ένα καθημερινό, παγκόσμιο φαινόμενο, που πλήττει στη συντριπτική πλειοψηφία γυναίκες και νεαρά κορίτσια, αλλά και άτομα από την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, άτομα με αναπηρία, πρόσφυγες. Το φαινόμενο της «σιωπηλής πανδημίας», όπως πλέον έχει καθιερωθεί να λέγεται, εντάθηκε - όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη - ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κυρίως λόγω των συνθηκών εγκλεισμού. Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με ετήσια Έκθεση της Βουλής, μόνον το 2020, χρονιά κατά την οποία ξέσπασε η πανδημία, καταγράφηκαν 2.350 περιπτώσεις γυναικών θυμάτων σωματικής ενδοοικογενειακής βίας και υπήρξαν 5.669 καταγγελλόμενα εγκλήματα οικογενειακής βίας, όταν ο αντίστοιχος αριθμός το 2019 ήταν 5.220 και το 2018 4.722. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού, στηρίζει τις προσπάθειες των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την εξάλειψη αυτών των φαινομένων. Ο ρόλος μας όμως δεν είναι θεωρητικός… ως Αρχή είχαμε ενεργό συμμετοχή με κατάθεση συγκεκριμένων απόψεων και προτάσεων στην Επιτροπή για τον σχεδιασμό της «Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+» για την επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα. Θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη συνεργασίας όλων των φορέων ώστε η έμφυλη βία όπως και κάθε κοινωνικό φαινόμενο να αντιμετωπίζεται μόνον με ανοιχτό δημόσιο διάλογο, αποτελεσματικές συνέργειες και συλλογική προσπάθεια. Όπως και στη διαφθορά έτσι και στην έμφυλη βία επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή».

Η κα. Μαρία Γαβουνέλη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), υπενθύμισε ότι η ΕΕΔΑ είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της ελληνικής πολιτείας σε θέματα προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου, σημειώνοντας ότι «παρακολουθούμε πολύ στενά όλα τα φαινόμενα της έμφυλης βίας, γνωμοδοτούμε για τη λήψη αναγκαίων μέτρων και παρεμβαίνουμε με δημόσιες δηλώσεις και συστάσεις προς την πολιτεία, ταυτόχρονα είμαστε μια γέφυρα προς τη κοινωνία των πολιτών και ως εκ τούτου είμαστε σε θέση να συντονίσουμε παράλληλες δράσεις, έτσι ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή ευαισθητοποίηση» Η κα. Γαβουνέλη, αναφερόμενη στον φετινό κύκλο εκπαιδευτικών δράσεων της Εθνικής Επιτροπής για τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΕΔΑ) ανέφερε ότι είναι αφιερωμένος στην ενδυνάμωση των γυναικών και την ουσιαστική ισότητα των φύλων. Καλούμε, όπως ανέφερε, γυναίκες από όλο το πεδίο αλλά κυρίως γυναίκες που βρίσκονται σε κόντρα ρόλους, γυναίκες που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας, στον στρατό, στην αστυνομία, γυναίκες που βρίσκονται εκτός του ‘συνήθους’ πλαισίου, ακριβώς για να τονίσουμε ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε όλα τα αόρατα και ορατά εμπόδια για να προχωρήσουμε στην ουσιαστική ισότητα των δυο φύλων, κομμάτι της οποίας είναι η έμφυλη βία. Τόνισε επίσης ότι «αυτό που μας ανησυχεί ιδιαιτέρως είναι το γεγονός ότι στη χώρα μας έχουμε επιτύχει την απόλυτη νομική ισότητα και όμως παραμένουμε σταθερά τελευταίοι στον κατάλογο για την ουσιαστική ισότητα στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης» Συνέχισε αναφέροντας ότι « Η εθνική Επιτροπή πρότεινε την υπογραφή και κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ‘Για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας’, ήταν μεγάλη χαρά να δούμε την Υφυπουργό να ανταποκρίνεται και σήμερα να αποτελεί κομμάτι του οπλοστασίου της Ελληνικής Δημοκρατίας». Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, όπως αυτή ορίζεται στην Οδηγία 2019/1158/ΕΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τον ίδιο νόμο. Συνολικά, η ΕΕΔΑ εργάζεται για την οριζόντια ενσωμάτωση των πολιτικών ισότητας παντού, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων δημοσιονομικής πολιτικής (gender budgeting), η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την εκρίζωση της έμφυλης βίας. Και σημείωσε: «Είμαστε ιδιαιτέρως ευτυχείς να βλέπουμε την αυξημένη δημοσιότητα που λαμβάνουν περιστατικά έμφυλης βίας, καθώς έτσι σπάζουμε το τείχος της σιωπής και αναγνωρίζουμε το πρόβλημα, κάνοντας έτσι τα πρώτα βήματα για την αντιμετώπισή του».          

 

Στη συζήτηση συμμετείχαν με τοποθετήσεις τους:

Η κα. Αναστασία Παπαναστασίου, Protection Associate, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Γραφείο Αθήνας, αναφέρθηκε στη σημασία της ολιστικής προσέγγισης στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, για όλους τους κατοίκους της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως οι πρόσφυγες και οι προσφύγισσες. Ο προσφυγικός πληθυσμός, λόγω της εμπειρίας του εκτοπισμού και της διάλυσης δεσμών και δικτύων ασφαλείας, έχει αυξημένο κίνδυνο να εκτεθεί σε έμφυλη βία και εκμετάλλευση.  Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχει ήδη αρκετά προγράμματα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, αλλά  θεωρείται εξαιρετικά σημαντική η στήριξη των κρατικών φορέων που παρέχουν υπηρεσίες στον προσφυγικό πληθυσμό, η δημιουργία στενών συνεργασιών με κρατικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων υπουργείων, δήμων, της αστυνομίας, διεθνών οργανισμών, ΜΚΟ και τοπικών σωματείων και συλλόγων, καθώς και η ενδυνάμωση και συμπερίληψη των προσφύγων και προσφυγισσών σε όλες τις δράσεις για την πρόληψη, την ευαισθητοποίηση αλλά και την ανταπόκριση σε θέματα έμφυλης βίας που οργανώνονται για τον ντόπιο πληθυσμό.

Η κα. Αγγελική Παπάζογλου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Γενική Γραμματεία Ισότητας κατά την ομιλία της επικεντρώθηκε στην παρουσίαση των πεδίων συνεργασίας και συντονισμού δράσεων της ΓΓ Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων με άλλους κρατικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να υλοποιηθούν αποτελεσματικές, συνεκτικές και συντονισμένες πολιτικές και μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, κατ’ επιταγή των όσων ορίζονται και στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Η κα. Μαρία Βουτσίνου, Ειδικός Επιστήμονας, Συνήγορος του Πολίτη, αναφερόμενη στην Εμφυλη βία και τον ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη σημείωσε ότι « Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Η έμφυλη βία ως μορφή διάκρισης εξετάζεται επομένως από το Συνήγορο στο πλαίσιο της αρμοδιότητά του αυτής και αφορά κυρίως την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση ιδίως στην απασχόληση και την εργασία. Αντικείμενο εξέτασης στο πλαίσιο ατομικών αναφορών που υποβάλλονται στην Αρχή είναι επίσης ζητήματα που αφορούν την προστασία θυμάτων έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων (π.χ. θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ΛΟΑΤΚΙ +, θύματα εμπορίας ανθρώπων, ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού). Για τα θέματα του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού και την προστασία των θυμάτων έμφυλης βίας διαπιστώνονται προβλήματα, που αφορούν τόσο τον εντοπισμό τους, όσο και την ενημέρωση τους, καθώς και την πρόβασή τους στις αρμόδιες αρχές και την αποτελεσματική προστασία τους (π.χ. γλωσσικοί περιορισμοί, ανεπάρκεια μέτρων ένταξης κλπ.) Η εμπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη καταδεικνύει ότι, παρά τον εσκυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου και τον σχεδιασμό συναφών δράσεων πολιτικής, εξακολουθούν να εντοπίζονται ελλείψεις και προβλήματα στην εφαρμογή τους στην πράξη και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων έμφυλης βίας».

Ο κ. Ανέστης Σαπουνάς, Αστυνόμος Β’, Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και για την ίδρυση Επιτελικών και Επιχειρησιακών Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Επικράτειας. Όπως ανέφερε « η ενδοοικογενειακή βία πρόκειται για ένα πολύπλοκο φαινόμενο που χρειάζεται τη συντονισμένη δράση των φορέων για την αντιμετώπισή του και εμείς ως αστυνομία υποχρεούμαστε από τον νόμο να ενημερώνουμε τα θύματα για τους φορείς παροχής αρωγής» Ο κ. Σαπουνάς τόνισε την κατακόρυφη αύξηση του φαινομένου τα τελευταία χρόνια παρουσιάζοντας επίσημα στατιστικά δεδομένα.

H κ. Γεωργία Βαζάκη, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος για τη Βία και Παρενόχληση στην Εργασία, Επιθεώρηση Εργασίας και κ. Μαρία Αντωνοπούλου, Στέλεχος Αυτοτελούς Τμήματος για τη Βία και Παρενόχληση στην Εργασία, Επιθεώρηση Εργασίας τοποθετήθηκαν στα βασικά σημεία από την οπτική των αρμοδιοτήτων της Επιθεώρησης Εργασίας ενημερώνοντας για τα νέα μέτρα και τις ρυθμίσεις για την παρενόχληση και τη βία στην εργασία, έδωσαν παραδείγματα και ορισμούς καθώς επίσης αναφέρθηκαν στις υποχρεώσεις του εργοδότη για την πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, στα δικαιώματα των θιγομένων καθώς και για τη σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος για την παρακολούθηση της Βίας και Παρενόχλησης στην εργασία.

Την ημερίδα συντόνισε η κυρία Σόνια Φίλη, Δημοσιογράφος στην ΕΡΤ

https://www.youtube.com/watch?v=hv4BNxJG2k8