Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

EAD YPE 10 5 23 768px 1


«Ο εσωτερικός έλεγχος σύμβουλος & σύμμαχος της καλής διακυβέρνησης των ΥΠΕ»

Σκοπός της ημερίδας που διοργανώθηκε από την ΕΑΔ και το Υπουργείο Υγείας ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο της ηγεσίας, όσο και των στελεχών των ΔΥΠΕ σχετικά με τη λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ), καθώς και της προστιθέμενης αξίας του Εσωτερικού Ελέγχου στην ορθή διακυβέρνηση των ΔΥΠΕ και των Νοσοκομείων που εποπτεύονται από αυτές.

Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάσθηκε ο σημαντικός ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου ως εργαλείο πρόληψης και θωράκισης των ΔΥΠΕ και των Νοσοκομείων, αλλά και βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών. Κατά τη διάρκεια τεχνικής συνάντησης παρουσιάστηκε το πώς υλοποιείται στην πράξη το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο για τη σύσταση των ΜΕΕ στις ΔΥΠΕ, ενώ αναδείχθηκαν θέματα που αφορούν στην ανεξαρτησία και αμεροληψία της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου και τον ρόλο της ΜΕΕ στον κάθε φορέα, για την επίτευξη των στόχων του που ακουμπούν στην χρηστή διοίκηση και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.

Στην Ημερίδα χαιρετισμό απηύθυναν η Αναπληρώτρια Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κα Αλεξάνδρα Ρογκάκου, η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών κα Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη και ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος.

Η κα. Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Αναπληρώτρια Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αναφερόμενη στην πολυεπίπεδη συνεργασία της ΕΑΔ με το Υπουργείο Υγείας τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και της καταστολής φαινομένων απάτης και διαφθοράς, σημείωσε ότι «το 2021 υπογράψαμε την τομεακή στρατηγική για την Υγεία, η οποία περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό δράσεων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς, η οποία με την υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, υλοποιείται με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς» Η κα. Ρογκακου συνέχισε τονίζοντας μια από τις σημαντικότερες πτυχές της συνεργασίας της ΕΑΔ με το Υπουργείο Υγείας, αυτή της εφαρμογής του νόμου για τον Εσωτερικό Έλεγχο. Όπως χαρακτηριστικά είπε «Ο νόμος 4795/2021 για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, αποτελεί ένα πραγματικά εμβληματικό έργο για την ελληνική δημόσια διοίκηση. Με αυτό καθιερώνεται ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο σε όλο τον δημόσιο τομέα, που προβλέπει τη σύσταση σύγχρονων και αποτελεσματικών Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ εισάγει πολλές καινοτομίες, όπως είναι η Πιστοποίηση της Ελεγκτικής Επάρκειας των Εσωτερικών Ελεγκτών, η επαγγελματική αναβάθμιση και η νομική προστασία του Εσωτερικού Ελεγκτή»

Η κα Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών τόνισε την σημαντικότητα του νέου θεσμικού πλαισίου αναφέροντας ότι, «Ο νόμος 4795/2021 και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο αποτελεί μέρος της θεσμικής προσπάθειας που καταβάλλεται τα τελευταία 4 χρόνια, σε συνεργασία με την ΕΑΔ, για την ολιστική αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς, την ενίσχυση της ακεραιότητας και της λογοδοσίας καθώς και τη συνολική βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. Ο Εσωτερικός Έλεγχος, ανεξάρτητα και αντικειμενικά ελέγχει τα στάδια των διαδικασιών αλλά και τις εσωτερικές διαδικασίες κάθε σταδίου για τον εντοπισμό πιθανών σφαλμάτων, παραβλέψεων, ελλειμμάτων και ουσιαστικά κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς διασφάλιση της καλής και αποτελεσματικής λειτουργίας του φορέα. Είναι η πρώτη φορά που όλοι οι αρμόδιοι φορείς συνεργάζονται στενά για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου που υποστηρίζει το σύνολο των λειτουργιών των φορέων υγείας»

Ο κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων «Η σύσταση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε επίπεδο Υγειονομικών Περιφερειών αποτελεί μία καινοτομία του νέου θεσμικού πλαισίου που εστιάζει πράγματι στην ολιστική θεώρηση και προσέγγιση του εσωτερικού ελέγχου. Στόχος μας είναι οι Διοικήσεις των ΥΠΕ να γνωρίζουν το σύνολο των προβλημάτων των δομών υγείας που εποπτεύουν και με την στήριξη των ΜΕΕ να αντιμετωπίσουν μέσω των τυποποιημένων διαδικασιών φαινόμενα τόσο διαφθοράς, όσο και δυσλειτουργίες στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση των συστάσεων των Εκθέσεων των ΜΕΕ μπορούν να υποστηρίξουν σε κεντρικό επίπεδο, το έργο του Κεντρικού Συμβουλίου των Υγειονομικών Περιφερειών για την λήψη οριζόντιων μέτρων που άπτονται των θεμάτων της διαφάνειας και της ακεραιότητας. Η οριστικοποίηση των Οργανισμών των ΥΠΕ θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο προς τη βελτιστοποίηση της εποπτείας των φαινομένων κακοδιαχείρισης». Ιδιαίτερα σημαντικά ήταν μερικά παραδείγματα εσωτερικού ελέγχου που διενεργήθηκαν σε νοσοκομεία της χώρας, στα οποία αναφέρθηκε επιγραμματικά ο Γενικός Γραμματέας, που καταδεικνύουν την αδιαφάνεια των διαδικασιών και την απουσία αποτελεσματικών συστάσεων. Κλείνοντας ο ΓΓΥΥ παρότρυνε τους Διοικητές και τα στελέχη των ΜΕΕ των Υγειονομικών Περιφερειών να δρομολογήσουν ουσιαστικούς ελέγχους ώστε ως το τέλος του έτους να συνταχθούν οι αναμενόμενες Ετήσιες Εκθέσεις για την διασφάλιση της χρηστής διακυβέρνησης για το σύνολο των νοσοκομείων της χώρας.

Τέλος, εισηγήσεις έγιναν από την Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας & Λογοδοσίας της ΕΑΔ και Μαρία Κωνσταντινίδου και στελέχη της ΕΑΔ, τον  Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείο Οικονομικών κ. Γεώργιο Γεωργίου και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της 2η Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Αθανάσιος Αργυριάδης

Παρεμβάσεις έκαναν οι Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών που παρευρίσκονταν στην εκδήλωση, οκ. Ιωάννης Καρβέλης, Διοικητής της 6η ΥΠΕ, ο κ. Νεκτάριος Παπαβασιλείου, Διοικητής της 7η ΥΠΕ. και ο κ. Χρήστος Ροιλός Διοικητής της 2ης ΥΠΕ , καθώς και όλοι οι Διευθυντές των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των επτά Υγειονομικών Περιφερειών. Διαδικτυακά τοποθετήθηκαν οι Διοικητές κ.κ. Μπογιατζίδης Π. και Τσαλικάκης Δ. της 3ης και 4ης ΥΠΕ αντίστοιχα.