07.05.2020

Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Άγγελος Μπίνης, παρέδωσε σήμερα στον Υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο και τον Γ.Γ. Ιθαγένειας, Αθανάσιο Μπαλέρμπα, την Έκθεση Αξιολόγησης Κινδύνων Διαφθοράς και Απάτης στις λειτουργίες ενός κρίσιμου πεδίου δημόσιας πολιτικής, την πολιτογράφηση αλλογενών και ομογενών αλλοδαπών. Η μελέτη αυτή αποτελεί μία σημαντική τομή για την ελληνική δημόσια διοίκηση καθώς για πρώτη φορά γίνεται μία ολοκληρωμένη άσκηση εντοπισμού και αξιολόγησης κινδύνων ακεραιότητας και υποβολής στοχευμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών που θέτουν σε κίνδυνο τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας πολιτογράφησης. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας της Ε.Α.Δ. με το ΥΠΕΣ βασίζεται στις διεθνείς καλές πρακτικές και υιοθετεί μια καινοτόμο προσέγγιση για το σχεδιασμό των δημόσιων πολιτικών στη βάση τεκμηριωμένων διαπιστώσεων και στοιχείων (evidence based policy choices) με τελικό στόχο την επιλογή των πλέον κατάλληλων δράσεων μεταρρύθμισης.

Ο ΥΠΕΣ, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι «Όλοι οι πολίτες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ελληνική ιθαγένεια πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό θα γίνεται με όρους, επαναλαμβάνω, αντικειμενικότητας, ταχύτητας και απόλυτης διαφάνειας, και επομένως και ισονομίας που είναι ένα βασικό ζητούμενο και στην εποχή μας».

Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Άγγελος Μπίνης, εξήρε το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας των δημοσίων υπαλλήλων που υλοποίησαν το έργο αυτό και τόνισε πως η δουλειά αυτή αποτελεί πιλότο για όλους τους δημόσιους φορείς που επιθυμούν να βελτιώσουν τους μηχανισμούς διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και ελέγχου των λειτουργιών τους.

Ο Γ.Γ. Ιθαγένειας, κ. Αθ. Μπαλέρμπας, υπογράμμισε ότι η Έκθεση αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τη χάραξη πολιτικών που αφορούν αυτόν τον κρίσιμο τομέα άσκησης της κρατικής εξουσίας, την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας και ανοίγει νέους δρόμους για το δημόσιο καθώς θεμελιώνει μια νέα διοικητική κουλτούρα.

                                                                                                                                                  Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Ο Διοικητής

Άγγελος Μπίνης