Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Oλοκληρώθηκε η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) και της Γαλλικής Αρχής κατά της Διαφθοράς (ΑFA).

Οι δύο Αρχές συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών και σύγχρονων μεθοδολογιών σχετικά με την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς με στόχο την προώθηση της διαφάνειας και ακεραιότητας. Επίσης, προβλέπεται η ανάληψη κοινών δράσεων σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης καθώς και ενημερωτικές δραστηριότητες ή/και δράσεις ευαισθητοποίησης.

Η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ των δυο Αρχών αναβαθμίζει το πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας και αποσκοπεί στη βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας καθώς και στην ανάπτυξη διακρατικών συνεργειών στα πεδία της πρόληψης και της καταπολέμησης φαινομένων απάτης και διαφθοράς.