Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

«Ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματική διακυβέρνηση»

Μνημόνιο συνεργασίας, για την υποστήριξη και βελτίωση της λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και της νεοσυσταθείσας Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) του Ιονίου Πανεπιστημίου, υπέγραψαν ο Πρύτανης του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος και ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κ. Άγγελος Μπίνης.

Στην Υπογραφή του Μνημονίου, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021, το παρών έδωσαν επίσης εκ μέρους του Ιονίου Πανεπιστημίου οι Αντιπρυτάνεις Η. Γιαρένης και Ε. Μακρής και τα στελέχη της ΜΕΕ, κ. Α. Κουρτέσης και κα Ειρ. Διαμάντη και εκ μέρους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας οι κ.κ.Μ. Κωνσταντινίδου, Α. Λαμπροπούλου και Α. Βασιλείου.

Το Μνημόνιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας για την ανάπτυξη όλων των επιμέρους στοιχείων και διαδικασιών ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, μέρος του οποίου αποτελεί και η ΜΕΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου με στόχο α) την ενίσχυση των κρίσιμων συνιστωσών διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου που θα συμβάλλει στη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, β) τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, γ) την ενδυνάμωση των δικλίδων ασφαλείας, δ) την πρόληψη και αποτροπή φαινομένων διαφθοράς.

Οι άξονες συνεργασίας αφορούν δράσεις παροχής τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπως την παροχή υποδειγμάτων, προτύπων και μεθοδολογικών εργαλείων για θέματα εσωτερικού ελέγχου, την πρακτική υποστήριξη στη διενέργεια αποστολών εσωτερικού ελέγχου της ΜΕΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου και την εκπαίδευση των στελεχών της ΜΕΕ για το σχεδιασμό και τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων.

«Στόχος και ταυτόχρονα προαναγγελθείσα προτεραιότητα της Πρυτανικής αρχής του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής και διοικητικής διαχείρισης των πόρων του Ιδρύματος. Η βούληση αυτή γίνεται πράξη μέσα από την πρόσφατη σύσταση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Ιδρύματος, και από την συνεπαγόμενη τυποποίηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών, τον προσδιορισμό των κινδύνων κατά την εφαρμογή τους, καθώς και την ενδυνάμωση των δικλίδων ασφαλείας, ώστε να αποκλεισθούν, ή και να καταπολεμηθούν, δυσλειτουργίες, αλλά και ενδεχόμενα φαινόμενα διαφθοράς. Με τον τρόπο αυτόν ενισχύεται η εμπιστοσύνη, η διαφάνεια και η λογοδοσία που πρέπει να χαρακτηρίζει την λειτουργία ενός Δημόσιου Πανεπιστημίου» ανέφερε ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος, προσθέτοντας πως «η συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία άμεσα ανταποκρίθηκε προσφέροντας ήδη πολύτιμη τεχνογνωσία, έχει για εμάς ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ενισχύει την ακεραιότητα και την αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος».

Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κ. Άγγελος Μπίνης σημείωσε πως «Η ΕΑΔ ανταποκρίθηκε με μεγάλη χαρά στην πρόσκληση του Ιονίου Πανεπιστημίου για τη συμπόρευσή τους προς την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, που θα καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών και διαδικασιών του Ιδρύματος. Είναι πολύ σημαντικό ότι η διοίκηση αλλά και τα στελέχη του Ιδρύματος αντιλαμβάνονται πλήρως τα πολλαπλά οφέλη και την προστιθέμενη αξία που έχει για την επίτευξη της αποστολής και των στόχων του η ύπαρξη αποτελεσματικών διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, καθώς και μίας δυνατής ΜΕΕ που θα επιτηρεί και θα διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες αυτές εφαρμόζονται σωστά και επιτυγχάνουν τον σκοπό τους».