Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν την προηγούμενη εβδομάδα η Αναπληρώτρια Διοικητή της ΕΑΔ και Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων κα. Αλεξάνδρα Ρογκάκου με τον Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητή κ. Νικόλαο Γ. Παπαϊωάννου. Αντικείμενο του μνημονίου είναι η παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών από την ΕΑΔ σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυσης των μηχανισμών ακεραιότητας.

Οι δύο φορείς θέτουν τις βάσεις για μια πολυεπίπεδη συνεργασία με στόχο την υλοποίηση δράσεων σε συγκεκριμένους τομείς.

Ειδικότερα:

  1. στην παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών από την Ε.Α.Δ. σε θέματα:
  2. εσωτερικού ελέγχου
  3. ενίσχυσης των μηχανισμών ακεραιότητας και εφαρμογής θεσμών ακεραιότητας
  4. στη συνεργασία για την ανάπτυξη ακαδημαϊκής έρευνας, διδακτικής δραστηριότητας, επιμόρφωσης και διάχυσης γνώσης σε θέματα διαφάνειας, καταπολέμησης απάτης και διαφθοράς, εσωτερικού ελέγχου, κ.λπ.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, θα υπάρξει συνεργασία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δράσεων ευαισθητοποίησης και προαγωγής κουλτούρας σε θέματα διαφάνειας και ακεραιότητας.

Η Αναπληρώτρια Διοικητή της ΕΑΔ και Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων κα. Αλεξάνδρα Ρογκάκου σημείωσε ότι «με μεγάλη χαρά προχωρήσαμε στη σύναψη μιας συμφωνίας που δρομολογεί τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών δράσεων και προγραμμάτων, με στόχο την ενδυνάμωση των διαδικασιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου που θα καλύπτουν το σύνολο των λειτουργιών του Πανεπιστημίου. Πρόκειται για μια συνεργασία που θα έχει πολλαπλά οφέλη στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση της διαφάνειας».

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής κ. Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου ανέφερε ότι «με την υπογραφή του μνημονίου το οποίο συνυπογράψαμε με την Ε.Α.Δ. τίθενται οι βάσεις για μια σημαντική συνεργασία με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και εμπέδωση των βέλτιστων πρακτικών σε ζητήματα εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης και την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας».