Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη την Πέμπτη 03.03.2022 από τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) κ. Άγγελο Μπίνη και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθηγητή κ. Σέρκο Χαρουτουνιάν.

Αντικείμενο της συνεργασίας των δυο οργανισμών είναι η παροχή τεχνογνωσίας από την ΕΑΔ σε θέματα εσωτερικού ελέγχου, στην ενίσχυση των μηχανισμών ακεραιότητας και στην εφαρμογή θεσμών ακεραιότητας σε όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί στον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ένα εσωτερικό κανάλι αναφορών (internal reporting channel).

Πρώτο βήμα της συνεργασίας θα είναι η επίσκεψη στελεχών της ΕΑΔ στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με σκοπό την ενημέρωση των στελεχών του Οργανισμού για την ανάπτυξη και καθιέρωση των θεσμών διαφάνειας.