Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν την Παρασκευή 04.02.2022 ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Άγγελος Μπίνης, με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτη Καλδή. Αντικείμενο του μνημονίου είναι η παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών από την ΕΑΔ σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυσης των μηχανισμών ακεραιότητας.

Ειδικότερα, συζητήθηκε η σύσταση γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4795/2021, καθώς και η αξιοποίηση των συνεργειών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δράσεων ευαισθητοποίησης σε θέματα ακεραιότητας.

Δεδομένου ότι στρατηγική κατεύθυνση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι η συνεχής ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, το ΠΑΔΑ είναι το πρώτο ΑΕΙ της χώρας που έχει υποβάλει αίτημα θετικής αποδοχής για τη σύσταση γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας προς την ΕΑΔ, ενώ έχουν ήδη κατάλληλα πιστοποιηθεί τα στελέχη του τμήματος εσωτερικού ελέγχου του Ιδρύματος από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Αναφέρεται ότι ανάμεσα στις αρμοδιότητες του Συμβούλου Ακεραιότητας είναι η συνδρομή για ζητήματα δεοντολογίας και ακεραιότητας που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος κατά την ενάσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων, όπως η σεξουαλική παρενόχληση, οι διακρίσεις, ο εκφοβισμός, η ηθική παρενόχληση και η σύγκρουση συμφερόντων. Ακόμη, ο Σύμβουλος Ακεραιότητας συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών και στην ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας, όπως Κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας, Κανονισμοί Διαχείρισης Φαινομένων Σύγκρουσης Συμφερόντων, Πρωτόκολλα Αντιμετώπισης Περιστατικών Απάτης και Διαφθοράς.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενδυνάμωσης των στελεχών του τμήματος εσωτερικού ελέγχου του Πανεπιστήμιου συμφωνήθηκε η συμμετοχή του ΠΑΔΑ στο πιλοτικό πρόγραμμα συμβουλευτικών και ελεγκτικών έργων που διοργανώνει η ΕΑΔ με επιλεγμένους φορείς για την υποστήριξη της λειτουργίας των μονάδων εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο τομέα.