Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

                                                                                                                                                                                                                     

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συμμετέχοντας στην προσπάθεια της πολιτείας για την πρόληψη και αποτροπή μετάδοσης του κορωνοϊού σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, προχώρησαν στην εκπόνηση ενός Οδηγού Ασφαλούς Συμπεριφοράς Εργαζομένων για τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και τις Προνοιακές Δομές.

Οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές της ΕΑΔ αξιοποιώντας την εμπειρία από τους ελέγχους, συνέταξαν σε συνεργασία με τα στελέχη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τον Οδηγό, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ, τα σχετικά Υγειονομικά Πρωτοκόλλα, καθώς και οδηγίες διεθνών οργανισμών και του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφαλούς Εργασίας.

Σκοπός του Oδηγού είναι η θωράκιση των δομών αυτών αλλά και η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και προστασία των εργαζομένων στις μονάδες, δεδομένου του δύσκολου έργου και των προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά.