Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Θέμα: Ολοκλήρωση έρευνας ως προς τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην ελληνική επικράτεια και τα διαλαμβανόμενα σε δημοσίευμα περί άτυπων αναγκαστικών επιστροφών (επαναπροωθήσεων)

Το Κλιμάκιο Επιθεωρητών-Ελεγκτών της ΕΑΔ ολοκλήρωσε τη διενέργεια έρευνας, που ξεκίνησε στις 15.11.2021 και ολοκληρώθηκε στις 24/03/2022, με αντικείμενο ελέγχου τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών στην ελληνική επικράτεια από τα αρμόδια εθνικά όργανα.

Με έναυσμα δημοσίευμα της ειδησεογραφικής πλατφόρμας «LightHouse Reports» σε συνεργασία με άλλα ξένα δημοσιογραφικά μέσα υπό τον τίτλο «UNMASKING EUROPE’S SHADOW ARMIES», στο οποίο υπήρχαν ισχυρισμοί για ενέργειες άτυπων αναγκαστικών επιστροφών (επαναπροωθήσεων) παράτυπων μεταναστών από ομάδες μασκοφόρων, πραγματοποιήθηκε έρευνα που αφορούσε στην επιχειρησιακή δράση των αρμόδιων εθνικών οργάνων σχετικά με την επιτήρηση των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων, με ταυτόχρονη αποτύπωση της άποψης των τοπικών κοινωνιών ως προς τον τρόπο διαχείρισης των παράτυπων μεταναστευτικών ροών από τα όργανα αυτά. Διερευνήθηκαν ενδελεχώς τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα περί επαναπροωθήσεων, στη βάση ενός δομημένου προγράμματος ελέγχου, που εκπονήθηκε κατόπιν μελέτης του εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς νομικού πλαισίου και αξιολόγησης των πληροφοριών του δημοσιεύματος. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις και αυτοψίες σε κρίσιμα σημεία άσκησης πολιτικής φύλαξης συνόρων και διενεργήθηκαν συνεντεύξεις-εξετάσεις ενστόλων, κατοίκων και φιλοξενούμενων σε νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου (Μυτιλήνη-Σάμος-Κως-Ρόδος-Καστελόριζο-Σύμη), καθώς και σε πόλεις του Νομού Έβρου (Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα-Διδυμότειχο).

Για τη διερεύνηση των ισχυρισμών περί επαναπροωθήσεων στη χώρα μας και τη συλλογή στοιχείων τεκμηρίωσης των αναφερομένων στο δημοσίευμα της πλατφόρμας «LightHouse Reports», το κλιμάκιο ελέγχου προέβη σε επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να αναζητηθεί και να προσκομιστεί αξιοποιήσιμο ελεγκτικά υλικό τεκμηρίωσης και, στη συνέχεια, σε μακροσκοπική και εργαστηριακή εξέταση των χορηγηθέντων στοιχείων (βιντεοληπτικού και φωτογραφικού υλικού), με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) της ΕΛ.ΑΣ, προκειμένου να διακριβωθεί η γνησιότητα και η αυθεντικότητα του υλικού, καθώς και η ύπαρξη προσδιοριστικών στοιχείων (μεταδεδομένα όπως χρονοσήμανση, γεωγραφικό στίγμα κ.α.) των διαθέσιμων οπτικοακουστικών αρχείων.

Από το σύνολο των μαρτυριών και των λοιπών δεδομένων-στοιχείων, που λήφθηκαν υπόψη στην έρευνα, διαπιστώθηκε η εφαρμογή μιας δομημένης ροής διαδικασίας ενταγμένης σε ένα αυστηρό πρωτόκολλο ενεργειών και συντονισμένων δράσεων, που αποτελούν το πλαίσιο δραστηριοποίησης των αρμόδιων αρχών. Ως προς το περιεχόμενο του δημοσίευματος του «Lighthouse Reports», δεν επιβεβαιώθηκαν τα διαλαμβανόμενα στο συγκεκριμένο δημοσίευμα περί άτυπων αναγκαστικών επιστροφών, καθώς, μετά την ολοκλήρωση του ελεγκτικού προγράμματος και των εργαστηριακών εξετάσεων του σχετικού υλικού, δεν προέκυψαν στοιχεία τεκμηρίωσής τους.