Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Ολοκληρώθηκε η 4η Φάση Αξιολόγησης της Χώρας από τον Ο.Ο.Σ.Α. για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργών

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 01.10.2021 η 4η Φάση Αξιολόγησης της Χώρας από τον Ο.Ο.Σ.Α με αντικείμενο την εφαρμογή της Σύμβασης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συντόνισε την επιτόπια διαδικασία αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από 28.09.21 μέχρι και 01.10.21 στις εγκαταστάσεις της Αρχής.

Κατά το τετραήμερο των εργασιών, κλιμάκιο της ομάδας εργασίας του Ο.Ο.Σ.Α. αποτελούμενο από τρία στελέχη του Οργανισμού, δυο αξιολογητές από την Κορέα και δυο από τη Λιθουανία (εισαγγελείς και ανώτατοι δημόσιοι λειτουργοί) πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων εργασίας με περισσότερους από 80 εκπροσώπους φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στις εργασίες μετείχαν εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί, βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου, στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων Οργανισμών, εκπρόσωποι επαγγελματικών ενώσεων, επιμελητηρίων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, τραπεζών, ελεγκτικών εταιρειών, καθώς επίσης και φορείς της κοινωνίας των πολιτών και δημοσιογράφοι.

Στο επίκεντρο των εργασιών της πρώτης ημέρας (28.09), βρέθηκαν οι νομοθετικές και διοικητικές βελτιώσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί βάσει των προηγούμενων συστάσεων του Ο.Ο.Σ.Α., οι πολιτικές πρόληψης και οι γραμμές αναφορών που έχουν υιοθετήσει οι φορείς για το αδίκημα της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών κατά τις επιχειρηματικές συναλλαγές, η προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις στο εσωτερικό ενός φορέα (whistleblowers), οι δημόσιες συμβάσεις, καθώς και τα προγράμματα διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας.

Κατά τη δεύτερη ημέρα (29.09) αναλύθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με τον εντοπισμό και τη διερεύνηση περιστατικών δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών, τη νομική διαδικασία της δίωξης, την ευθύνη των νομικών προσώπων, καθώς και την εξέλιξη αιτημάτων αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής.

Τα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τόσο υπό την οπτική των εποπτικών φορέων όσο και των τραπεζικών ιδρυμάτων αναλύθηκαν κατά τις εργασίες της τρίτης ημέρας (30.09). Στη συνέχεια τρεις εκπρόσωποι του ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Κωνσταντίνος Καραγκούνης (ΝΔ), ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης (ΣΥΡΙΖΑ) και η Χαρά Κεφαλίδου (ΚΙΝΑΛ) κατέθεσαν τις δικές τους απόψεις αναφορικά με τα μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, καθώς επίσης και για τη σημασία του κράτους δικαίου για τους πολίτες.

  • Συγκεκριμένα, ο κ. Κ. Καραγκούνης, βουλευτής της Ν.Δ. και μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της ελληνικής Βουλής, απεύθυνε πρόσκληση προς τον Ο.Ο.Σ.Α. και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για στενή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα διαφάνειας, ελέγχου και λογοδοσίας, ενώ επισήμανε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου προς την κατεύθυνση αυτή με την πρόσφατη ψήφιση του Νόμου για τον Εσωτερικό Έλεγχο και τον Σύμβουλο Ακεραιότητας που θα εφαρμοσθεί σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, καθώς επίσης και με τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής (lobbying), ενώ κλείνοντας τόνισε ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί το μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα με στόχο την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την αυστηροποίηση του πλαισίου των ποινών για συγκεκριμένα εγκλήματα ιδιαίτερης ποινικής απαξίας με την κατάθεση του νέου Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο οποίος βρίσκεται στη φάση της διαβούλευσης.
  • Από τη μεριά του ο κ. Μ. Χατζηγιαννάκης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Αναπληρωτής Τομεάρχης Εσωτερικών & Υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόνισε ότι «κλειδί» για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος αποτελεί και η καταπολέμηση της διαφθοράς αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών, προσθέτοντας όμως, ότι η παγκοσμιοποιημένη οικονομία, και οι νέες μέθοδοι τέλεσης τέτοιου είδους αδικημάτων δυσχεραίνουν ολοένα και περισσότερο την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Για τον λόγο αυτό οι διακρατικές συνεργασίες και, κυρίως με την αξιοποίηση των νέων ψηφιακών μέσων μπορούν να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών.
  • Η κα Χ. Κεφαλίδου, βουλευτής ΚΙΝΑΛ και Τομεάρχης Παιδείας αναφέρθηκε στη σημαντική συμβολή της Ε.Α.Δ. στην ενδυνάμωση των μηχανισμών δημόσιας ακεραιότητας, με βασική προϋπόθεση την απαρέγκλιτη τήρηση της ανεξαρτησίας της από την Εκτελεστική εξουσία, σημειώνοντας ότι η θέσπιση αποτελεσματικών κανόνων και πρακτικών ελέγχου που εξασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό, αποτελεί όχημα εξάλειψης των φαινομένων διαφθοράς στις επιχειρηματικές συναλλαγές και ελατήριο υγιούς ανάπτυξης για τη χώρα μας. Παράλληλα, επισήμανε την επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης κουλτούρας διαφάνειας και λογοδοσίας σε όλα τα στάδια των διεθνών δημοσίων συμβάσεων που συνάπτονται μέσα στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον διακρατικών συνεργασιών.

Τέλος, οι εργασίες της 4ης Φάσης Αξιολόγησης ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 01.10.2021 με τη συμμετοχή δικαστικών λειτουργών, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς επίσης και δημοσιογράφων.

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα αποτελέσματα και οι συστάσεις που θα αποτυπωθούν στη σχετική Έκθεση, η οποία αναμένεται να συζητηθεί τον Μάρτιο του 2022 στο Παρίσι, αναλύονται από τα αρμόδια όργανα ευρωπαϊκών και διακρατικών Οργανισμών, ξένων κρατών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, από επαγγελματίες δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, καθώς και από πιθανούς επενδυτές, που παρακολουθούν τις εξελίξεις στη χώρα μας, ενώ λαμβάνονται υπ’ όψιν και στην κατάταξη των χωρών στους διεθνείς δείκτες για την ακεραιότητα, τη διαφάνεια, την καλή διακυβέρνηση και το υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον.