Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης, και τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ΠΕ Δράμας, πραγματοποίησε το Σάββατο 13.11.2021 ελέγχους σε επιχειρήσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Δράμας με αντικείμενο την τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού.

Αποτίμηση κατά τον επιτόπιο έλεγχο:

Α. Στον Δήμο Θεσσαλονίκης το κλιμάκιο πραγματοποίησε ελέγχους σε συνολικά οκτώ (8) επιχειρήσεις (καταστήματα εστίασης, καφέ-μπαρ-κλαμπ) και επιβλήθηκαν τέσσερα (4) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 15.600€ και σαράντα πέντε (45) ημέρες αναστολή λειτουργίας.

  • Σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ για μη τήρηση των αποστάσεων και μη ύπαρξη αλκοολούχου διαλύματος σε τραπεζοκαθίσματα, που διατηρούσε σε εξωτερικό υπαίθριο χώρο καθώς και 300€ για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενο. Στην επιχείρηση επιβλήθηκε 15ημερη αναστολή λειτουργίας.
  • Σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ και 15ημερη αναστολή λειτουργίας διότι εξυπηρετούσε σε εσωτερικό χώρο πελάτη που δεν διέθετε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Στον πελάτη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 300€.
  • Σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που λειτουργούσε χωρίς να διαθέτει άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ και 15ημερη αναστολή λειτουργίας. 

Στα ανωτέρω αντικείμενα, ελέγχθηκαν συνολικά πεντακόσια εβδομήντα οκτώ (578) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων. Επιπλέον σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά διακοσίων είκοσι δύο (222) φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR (συνολικά 800 φυσικά πρόσωπα).

 

Β. Στον Δήμο Δράμας το κλιμάκιο διενήργησε έλεγχο σε πέντε (5) Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και μία (1) Ιδιωτική Επιχείρηση (ΟΠΑΠ) και επιβλήθηκε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 5.000€ και 15 ημέρες αναστολή λειτουργίας.

  • Σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ και 15ημερη αναστολή λειτουργίας διότι εξυπηρετούσε σε εσωτερικό χώρο (χρήση χώρου ως υπαίθριου με μία πλευρά ανοιχτή), πελάτες που δεν διέθεταν πιστοποιητικό εμβολιασμού αλλά rapid test. 

Στα ανωτέρω αντικείμενα, ελέγχθηκαν τα σχετικά πιστοποιητικά συνολικά εκατό τριάντα τριών (133) φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR (συνολικά 133 φυσικά πρόσωπα).