Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

H Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ και στελέχη της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας πραγματοποίησε το Σάββατο 06.11.2021 ελέγχους κατά τις βραδινές – πρώτες πρωινές ώρες σε επιχειρήσεις του Δήμου Βόλου, με αντικείμενο την τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού.

Αποτίμηση κατά τον επιτόπιο έλεγχο :

Το κλιμάκιο πραγματοποίησε ελέγχους σε συνολικά εννέα (9) επιχειρήσεις και επιβλήθηκαν τέσσερα (4) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 10.600€ (2x5.000€+2x300€) και τριάντα ημέρες (2x15ημέρες) αναστολή λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκαν από δύο (2) διοικητικά πρόστιμα και από δεκαπέντε ημέρες (15 ημέρες) αναστολή λειτουργίας σε δύο διαφορετικά Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (club) λόγω:

  • Μη ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο, των κανόνων λειτουργίας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός χώρου (2x300€).
  • Υπέρβαση του ποσοστού πληρότητας (100%) πελατών που εξυπηρετούσαν οι δύο (2) επιχειρήσεις (2x000€+2x15 ημέρες αναστολής).

Ελέγχτηκαν συνολικά εκατόν είκοσι τέσσερα (124) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων. Επιπλέον σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά εκατόν είκοσι ενός (121) φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR.