Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Τίτλος: Συμμετοχή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στον Α’ Κύκλο Κινητικότητας 2022 – 16 Θέσεις – Προθεσμία 17.04.2022

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας με σκοπό τη στελέχωση των υπηρεσιών της στην Αθήνα και στο Ρέθυμνο, συμμετέχει στον Α ́ Κύκλο Κινητικότητας έτους 2022, για την κάλυψη συνολικά 16 θέσεων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων μέσω της διαδικασίας των μετατάξεων.

Συγκεκριμένα, οι θέσεις για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είναι οι παρακάτω:

Τύπος Μετακίνησης

Εργασιακή Σχέση

Κλάδος

Σύνολο Αιτούμενων Θέσεων

Μετάταξη

ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ/ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI/ ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI

ΠΕ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

1

Μετάταξη

ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ/ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI/ ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI

ΠΕ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

8

Μετάταξη

ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ/ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI/ ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI

ΤΕ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

3

Μετάταξη

ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ/ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI/ ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI

ΤΕ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

Μετάταξη

ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ/ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI/ ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI

ΔΕ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

3

       

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

 

16

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως και την Κυριακή 17 Απριλίου 2022 μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου που είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: https://hr.apografi.gov.gr

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις και τα γενικά περιγράμματά τους μπορείτε να βρείτε: https://bit.ly/374xtGa