Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Σε διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ με θέμα « Τεχνολογία και Διαφάνεια» συμμετείχε ο Διοικητής της ΕΑΔ κ. Άγγελος Μπίνης. Μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων κ. Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο συζήτησαν για τον ρόλο της τεχνολογίας ως καταλύτη για την προώθηση της διαφάνειας, εστιάζοντας και στο θέμα της παραποίησης των πιστοποιητικών εμβολιασμού και δίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα τεχνολογικών εφαρμογών που υποστηρίζουν τη δημόσια ακεραιότητα και λογοδοσία συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.

Ο κ. Μπίνης μίλησε για τον πρωταρχικό ρόλο που έχει η τεχνολογία στο επιχειρησιακό μοντέλο της Αρχής που περιλαμβάνει τον καταλογισμό, την πρόληψη και τις δράσεις ευαισθητοποίησης, ενώ τόνισε ότι «Η ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών και των συστημάτων δημόσιας διακυβέρνησης, καταρχάς αποτελεί έναν ισχυρό μηχανισμό πρόληψης της διαφθοράς, αλλά ακόμα και εάν διαπραχτεί απάτη δίνει τη δυνατότητα στον ελεγκτικό μηχανισμό, να έχει στη διάθεσή του τα ίχνη και τα εργαλεία για να βρει και τον φυσικό αυτουργό και τυχόν εξωτερικούς εμπλεκόμενους, αλλά κυρίως να διαγνώσει το πρόβλημα και να εγκαταστήσει μια νέα δικλίδα ασφάλειας, ώστε να πάψει η γενεσιουργός αιτία που επιτρέπει τη διάπραξη της απάτης».

Από την πλευρά του, ο κ. Αναγνωστόπουλος ανέφερε πως «υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες για ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών όπως είναι το “crowdsourcing”. Υπογράμμισε επίσης πόσο κρίσιμο είναι να κρατούν οι χρήστες ηλεκτρονικών εφαρμογών και εργαλειών τους κωδικούς τους μυστικούς και να μην τους διαμοιράζονται με άλλους. Το σημαντικό είναι ότι πλέον έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε πότε και τι έχει συμβεί. Ποιο εμβόλιο σε ποιο εμβολιαστικό κέντρο δόθηκε σε ποιον αρμόδιο για τον εμβολιασμό υπάλληλο, ποιο άτομο εμβολιάστηκε και σε ποια στιγμή. Είναι μια αλυσίδα που είναι δομημένη και η οποία μας δίνει τέτοια ηλεκτρονικά ίχνη που είναι πλέον ξεκάθαρο και καταγεγραμμένο τι συμβαίνει και πότε».