Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Συμμετοχή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας/AFCOS σε  διάσκεψη υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  με θέμα την καταπολέμηση της απάτης για την προστασία των συμφερόντων της Ε.Ε. στις 23-25 Νοεμβρίου 2022. 

Η  Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και το  Υπουργείο Οικονομικών της Τσεχίας διοργάνωσαν διάσκεψη υψηλού επιπέδου στην Πράγα μεταξύ 23-25 Νοεμβρίου 2022, όπου εκπρόσωποι των κρατών-μελών αρμόδιων αρχών της ΕΕ συναντήθηκαν για να συζητήσουν τρόπους αποτροπής, εντοπισμού και διερεύνησης της απάτης και των παρατυπιών σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ. με σκοπό την καλύτερη προστασία τους. 

Η ΕΑΔ συντόνισε την ελληνική αποστολή  ενώ συμμετείχε και με τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης (AFCOS) της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας, ο οποίος παρουσίασε τις βέλτιστες πρακτικές συνεργασίας με την OLAF κατά τη διεξαγωγή ελέγχων με άξονα την  καταπολέμηση της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ε.Ε  

Όλοι οι συμμετέχοντες τόνισαν τη σπουδαιότητα  συνεργασίας σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο ένα ισχυρό και αποτελεσματικό μέτωπο κατά των φαινομένων απάτης. Πραγματοποιήθηκε επίσης ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας καινοτόμων προσεγγίσεων για την αξιολόγηση και τον έλεγχο στόχων και οροσήμων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε 

https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-corner/news/eu-high-level-conference-discusses-new-challenges-fight-against-fraud-2022-11-28_en

https://www.linkedin.com/feed/update/urn