Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Συμμετοχή και τοποθέτηση του Διοικητή της ΕΑΔ στην Ειδική Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με θέμα την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς (UNGASS 2021)

Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Άγγελος Μπίνης συμμετείχε την Πέμπτη 03.06.2021 στις εργασίες της Ειδικής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UNGASS 2021), η οποία πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη (2 – 4 Ιουνίου 2021), με σκοπό την υιοθέτηση πολιτικής δήλωσης, αναφορικά με τις προκλήσεις και τα μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς, καθώς και την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μερών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (UNCAC).

Ο κ. Μπίνης, στην τοποθέτησή του, αναφέρθηκε στον καταλυτικό ρόλο της τεχνολογίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τονίζοντας ότι τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία διευκολύνουν τη ροή της πληροφορίας, ενισχύουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, απλοποιούν και αυτοματοποιούν τις διαδικασίες, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία. Παράλληλα, η τεχνολογία και τα σύγχρονα μέσα που αυτή προσφέρει, περιορίζουν τη δυνατότητα εκδήλωσης περιστατικών απάτης, διευκολύνουν την ανίχνευσή τους, μειώνουν το διοικητικό κόστος, βελτιώνουν τον βαθμό εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος.

Αντλώντας παραδείγματα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΑΔ, ο Διοικητής της αναφέρθηκε στα ψηφιακά εργαλεία που έχει αναπτύξει η Αρχή με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Η ΕΑΔ αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία έχει δημιουργήσει πληθώρα ψηφιακών εργαλείων (π.χ. ψηφιακές εφαρμογές και πλατφόρμες, microsites, intranet κλπ), που συμβάλλουν σημαντικά στην άμεση και αποτελεσματική υλοποίηση του πολυεπίπεδου έργου της, ενισχύοντας τόσο τις διαδικασίες εντός της Αρχής, όσο και τον συντονισμό των ελεγκτικών φορέων.

Παράλληλα, ο κ. Μπίνης αναφέρθηκε στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και στη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών του δημοσίου τομέα μέσα από στοχευμένες δράσεις που αναπτύσσει η Αρχή, αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τα ψηφιακά εργαλεία που προσφέρουν οι πλατφόρμες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τέλος, ο Διοικητής της ΕΑΔ επεσήμανε ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί για την καταπολέμηση της διαφθοράς, απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση, που θα συνδυάζει την πολιτική βούληση, τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες, την καλή νομοθέτηση, τη λήψη μέτρων πρόληψης, καθώς και σειρά δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινωνίας.