Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στο πλαίσιο του 3ου επιχειρησιακού της πυλώνα αυτόν της «Ευαισθητοποίησης» διοργανώνει την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.

συνέδριο σε συνεργασία με το TED xAthens με τίτλο «Μιλώντας για τη διαφάνεια βιωματικά». Διακεκριμένοι ομιλητές από τον χώρο του αθλητισμού, της εκπαιδευτικής κοινότητας και του 'επιχειρείν' θα παρουσιάσουν τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες.

Πώς μιλάμε στα παιδιά για τη διαφάνεια και την ακεραιότητα αξιοποιώντας τα παραμύθια και τις αφηγηματικές τεχνικές;

Πώς μπορεί να συμβάλλει ο αθλητισμός στην ανάπτυξη υγιών προτύπων και στη διαμόρφωση μελλοντικών πολιτών με μηδενική ανοχή στη διαφθορά;

Μπορεί να υπάρξει επιχειρηματικότητα και υγιής ανάπτυξη χωρίς την καταπολέμηση της διαφθοράς και πώς βοηθά η ψηφιακή εποχή;

Θα πραγματοποιηθεί live streaming στο κανάλι της ΕΑΔ στο ΥουTube:

🔴 https://tinyurl.com/4ppjsp2u