Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Θέμα: Συνέδριο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ με θέμα «Σύγκρουση Συμφερόντων & Ακεραιότητα στον Δημόσιο Τομέα: Αποτυπώνοντας το 'Σήμερα' - Σχεδιάζοντας το 'Αύριο'»

Η εκδήλωση έλαβε χώρα την Τρίτη 23.04.2024 στο Ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens (Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Αθήνα), στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ): «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια – Ελλάδα». Περισσότερα από 400 στελέχη του δημόσιου τομέα ( διαδικτυακά και δια ζώσης) είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου, κατά το οποίο συζητήθηκαν τα αποτελέσματα και αναλύθηκαν δράσεις της συνεργασίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με τον ΟΟΣΑ, όσον αφορά την υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση του Εθνικού Πλαισίου για την ακεραιότητα στον δημόσιο τομέα».

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο είχε ως στόχο να υποστηρίξει την αποτελεσματική εφαρμογή των προτεραιοτήτων του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.) και του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας (Ε.Σ.Α.), με δράσεις για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας των δημοσίων φορέων.

Στελέχη του ΟΟΣΑ και της ΕΑΔ παρουσίασαν και σχολίασαν τις παρακάτω θεματικές:

  • Τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης εθνικών και διεθνών πρακτικών σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης, αποκάλυψης, αντιμετώπισης, πρόληψης, ανίχνευσης και διαχείρισης υφιστάμενων και πιθανών καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων δημοσίων υπαλλήλων, αξιωματούχων και λειτουργών.
  • Έκθεση προτάσεων για την εξέταση πιθανών νομοθετικών αλλαγών, καλών πρακτικών και εργαλείων που αφορούν στη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων στο δημόσιο.
  • Ένα διαδικτυακό εργαλείο (εκπαιδευτικό video) με σεμινάρια για δημόσιους λειτουργούς όσον αφορά στη σύγκρουση συμφερόντων.

Η κα. Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Αναπληρώτρια του Διοικητή της ΕΑΔ, σημείωσε ότι « Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει τον συντονιστικό ρόλο στην εθνική αυτή προσπάθεια για τη σταδιακή αλλαγή της νοοτροπίας στη χώρα μας και τη δημιουργία μιας κουλτούρας μη ανοχής στη διαφθορά». Αναφερόμενη στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς για την περίοδο 2022-2025 και στο Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας σημείωσε ότι έχουν αναπτυχθεί από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και συναποτελούν το βασικό ρυθμιστικό πλαίσιο της Ελλάδας για την αποτελεσματική πρόληψη της διαφθοράς καθώς και την προώθηση της ακεραιότητας και της διαφάνειας στον ελληνικό δημόσιο τομέα, ως αναπόσπαστα στοιχεία και δείκτες ποιότητας της χρηστής διακυβέρνησης.

Η κα. Μ.Κωνσταντινίδου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της ΕΑΔ,  αναφερόμενη στη θεματική ενότητα «διαδικτυακό εργαλείο (εκπαιδευτικό video) με σεμινάρια για δημόσιους λειτουργούς όσον αφορά στη σύγκρουση συμφερόντων» παρουσίασε video με τις εξής θεματικές: α) την εισαγωγή στη δημόσια ακεραιότητα, β) τον Νέο Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα, γ) τον Σύμβουλο Ακεραιότητας δ) την Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις Ενωσιακού Δικαίου και αδικήματα δωροδοκίας και εμπορίας επιρροής.

 Ενδιάμεσα της προβολής των video μέσω της πλατφόρμας mentimeter τέθηκαν ερωτήσεις προς το κοινό  βασισμένες στις εν λόγω θεματικές.

Ο Γιάννης Φουστανάκης, Προϊστάμενος της διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων, παρουσίασε και σχολίασε τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε με τη συμμετοχή περίπου 3.100 δημοσίων υπαλλήλων για τη μέτρηση της εφαρμογής και του αντικτύπου των πολιτικών ακεραιότητας που εφαρμόζονται στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

Να σημειωθεί ότι το Συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση του Πλαισίου για τη Ακεραιότητα, τη Διαφάνεια και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς», το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants/ ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021, που αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτεστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς.

Παρουσιάσεις εισηγητών και video του συνεδρίου μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 https://tinyurl.com/bdhea5k9

Παρακολουθήστε ξανά τις εργασίες του συνεδρίου στο κανάλι της ΕΑΔ στο ΥουTube:

 https://www.youtube.com/watch?v=jSv76X52uds