GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ: βλέπε Ματαίωση συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών ειδών για την κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής σε ευρώ, με τίτλο "Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών ειδών για την κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας", με σφραγισμένες προσφορές, με αριθμό διακήρυξης οικ. 5306

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία του διαγωνισμού

Συνημμένα αρχεία