Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Θέμα: Ανακοίνωση πρόσκλησης για τη διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συμπεριφορικών Αναλύσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και διενέργεια της εξωτερικής αξιολόγησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς»

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ανακοινώνει ότι τίθεται σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, η διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συμπεριφορικών Αναλύσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και διενέργεια της εξωτερικής αξιολόγησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς» με προϋπολογισμό 165.600,00 € πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο

 

Σύνδεσμος για την Διαβούλευση με ΑΔΑΜ: 20DIAB000014533

http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2