Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 Ανακοίνωση για την ανάρτηση ορθής επανάληψης πινάκων κατάταξης για τον κωδικό θέσης 102 και προσληπτέων της υπ’ αριθ. 29209 ΕΞ 2022/16-09-2022 Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022

Πίνακα Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ (κωδικός 102)  Ορθή επανάληψη

Πίνακα Προσληπτέων   Ορθή επανάληψη