Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (Ε.Α.Δ.)

 

Δείτε τον οριστικό πίνακα προτεινομένων υποψηφίων για την επιλογή Προέδρου και Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

Ανακοίνωση
Οριστικός Πίνακας Προτεινόμενων Υποψηφίων