Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η πενταμελής Ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. 10764/19-04-2021 (ΑΔΑ: ΡΙΠΦ46ΜΙ0Φ-4ΦΗ) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. πρωτ. 18577/10-06-2021 (ΑΔΑ: Ψ56Η46ΜΙ0Φ-ΡΡ7) όμοια, συνεδρίασε τη Δευτέρα, 14-06-2021, προέβη σε αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. οικ. 14037/05-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΩΕ46ΜΙ0Φ-ΒΔΔ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συνέταξε τρεις (3) αξιολογικούς πίνακες:


Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 


σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα κριτήρια μοριοδότησης της ανωτέρω σχετικής πρόσκλησης.

Οι ανωτέρω πίνακες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας www.aead.gr και στον διαδικτυακό κόμβο www.opengov.gr.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αναφέρονται ονομαστικά μόνο στον πίνακα Γ, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην οικεία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επί των ανωτέρω πινάκων οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης ενώπιον της Ανεξάρτητης Επιτροπής Επιλογής υποψηφίων για τη θέση του Διοικητή, εντός τριών εργάσιμων ημερών (από την Τρίτη, 15-06-2021 έως και την Πέμπτη, 17/06/2021 και ώρα 23.59’),

  • είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • είτε αυτοπροσώπως κατά τις εργάσιμες ώρες στην ταχυδρομική διεύθυνση, Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, ΤΚ 10442, Αθήνα,

δια των γραμματέων της Ανεξάρτητης Επιτροπής Επιλογής κκ. Σπυράτου Μαρίνας και Κουμανταράκη Νίκης.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων η Επιτροπή θα υποβάλει προς το Συμβούλιο Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας τον τελικό κατάλογο με τους τέσσερις επικρατέστερους υποψηφίους.

 

Από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής