Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Β'  Επαναληπτικής μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση της Π.Υ. Πάτρας

Διοικητικό έγγραφο

Περίληψη Διακήρυξης