Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Περιφερειακή Υπηρεσία Ρεθύμνου.

Διακήρυξη ΕΑΔ

ΤΕΛΙΚΟ κτιριολογικό πρόγραμμα ΕΑΔ ΠΥ Ρεθύμνου