Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Διευκρινίσεις για τον με αρ. πρωτ. οικ. 10437 συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των κτηρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εντός του Ν. Αττικής καθώς και των κτηρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αρχής στην περιφέρεια (Θεσσαλονίκη και Πάτρα)