Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Μετά το πέρας των προφορικών συνεντεύξεων που έλαβαν χώρα στις 22.06.2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής προσωπικού για τη κάλυψη των θέσεων ΔΕ. Η προκήρυξη παραμένει ανοικτή για τη θέση ΠΕ.