Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Σας ενημερώνουμε ότι το στάδιο υποβολής αιτήσεων για την υπ’αριθμ. οικ. 19217/17.7.2020 προκήρυξη της Αρχής έχει ολοκληρωθεί.

Η επιτροπή επιλογής βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας τους.