Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Στην έναρξη της διαδικασίας βαθμολόγησης της πρακτικής δοκιμασίας, η τριμελής επιτροπή επιλογής κατά των έλεγχο των λύσεων των ασκήσεων των δύο μερών εξέτασης αυτής, διαπίστωσε ότι στην άσκηση του δευτέρου μέρους εξέτασης, ήτοι στην εξέταση για την αξιολόγηση της ικανότητας των υποψηφίων στον χειρισμό υπολογιστικών φύλλων στο πλαίσιο της ελεγκτικής διαδικασίας, εκ παραδρομής, δεν συμπεριελήφθη στις προτεινόμενες επιλογές της πρώτης ερώτησης η ορθή απάντηση, η οποία αποτελούσε προϋπόθεση για την επίλυση των λοιπών ερωτημάτων αυτής, με αποτέλεσμα να καθίσταται κατ’ ουσίαν ανεπίλυτη η εν λόγω άσκηση.

Προς αποκατάσταση του ανωτέρου σφάλματος, αποφασίστηκε η ακύρωση του δευτέρου μέρους εξέτασης της πρακτικής δοκιμασίας για την αξιολόγηση της ικανότητας των υποψηφίων στον χειρισμό υπολογιστικών φύλλων στο πλαίσιο της ελεγκτικής διαδικασίας και η επανάληψή του το προσεχές χρονικό διάστημα. Για την επανάληψη του δευτέρου μέρους εξέτασης θα ενημερωθούν έγκαιρα οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην από 23 Φεβρουαρίου 2023 εξέταση της πρακτικής δοκιμασίας του 2ου σταδίου αξιολόγησης.