Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής προσωπικού για τη στελέχωση του Τμήματος Εκκαθάρισης αποδοχών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. πρωτ. οικ. 32770/29.10.2020 Προκήρυξη.

Ευχαριστούμε το σύνολο των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. Ο επιτυχών υποψήφιος έχει ενημερωθεί σχετικά από τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΕΑΔ.