Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Μετά το πέρας των προφορικών συνεντεύξεων που έλαβαν χώρα μεταξύ 17.07.2020 και 07.09.2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής προσωπικού για τη κάλυψη των θέσεων ΠΕ. Η προκήρυξη (οικ. 17124/02.07.2020) παραμένει ανοικτή για τις θέσεις ΔΕ.