Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής για την επιλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΑΔ, αναρτάται ο οριστικός πίνακας επιλεγέντων. :

Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων