Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την επιλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή, 29.09.2023 και ώρα 23.59.

Η αναπλ. Διοικητή 

Αλεξάνδρα Ρογκάκου