Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Το Υπουργείο Εσωτερικών και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στα πρότυπα των σύγχρονων δυτικών ευρωπαϊκών κρατών, η λειτουργία της οποίας θα διέπεται από όρους ακεραιότητας και διαφάνειας, εγκαινίασε τον Ιούλιο 2021 ένα νέο επιμορφωτικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης με τίτλο «Πιστοποίηση Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα»...

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την πρόσκληση: