Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


Την κάλυψη, με απόσπαση μίας (1) θέσης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), για την
πλήρωση της θέσης Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας (ΕΑΔ).

 

Προκήρυξη

Υπόδειγμα βιογραφικού

Υπόδειγμα αίτησης