Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


Την κάλυψη, με απόσπαση τριών (3) θέσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ΕΑΔ.

Προκήρυξη

Υπόδειγμα βιογραφικού και αίτησης