Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την κάλυψη, με απόσπαση είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), για τη Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας αυτής.

 

Προκήρυξη

Υπόδειγμα βιογραφικού

Υπόδειγμα αίτησης