Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την κάλυψη, με απόσπαση δύο (2) θέσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΕΑΔ.

 

Προκήρυξη

Υπόδειγμα βιογραφικού και αίτησης