Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε το 2ο στάδιο αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για την κάλυψη με απόσπαση 55 θέσεων Επιθεωρητών-Ελεγκτών στη Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον αναρτημένο πίνακα θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχαν δηλώσει στην αίτησή τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στο 3ο στάδιο αξιολόγησης (δομημένη συνέντευξη), σε προκαθορισμένο χώρο και χρόνο.