Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια χαρτικών ειδών και ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες τις Εθνικής Αρχής Διαφάνειας»

Παρακαλούμε για την υποβολή οικονομοτεχνικής προσφοράς για την προμήθεια χαρτικών ειδών και ειδών καθαριότητας, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που στεγάζονται σε κτήρια εντός του Ν. Αττικής καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών της Αρχής στην Ελληνική Επικράτεια.

 

Χρόνος και τρόπος υποβολής του φακέλου προσφοράς:

Η προσφορά υποβάλλεται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ε.Α.Δ. (ισόγειο οδός Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, Αθήνα– Τ.Κ. 104 42) μέχρι την Παρασκευή, 21.05.2021 και ώρα 14:00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω αρχεία: